Typ MBX

2

Mlecí stroj typu MBX je určený na brúsenie suchých a voľne tečúcich produktov, ako aj na tuky, vysokoproteínové produkty a vysoké vlákna.

Séria MBX pozostáva z piatich veľkostí a rozsahu pohonov od 55 do 200 kW.

Technické detaily

 • Symetrický kryt umožňuje prevádzku v oboch smeroch
 • Otáčacia prívodná klapka s pomocnými prepínačmi na zmenu smeru otáčania
 • Vystužené nárazové dosky ako aj obe strany prívodu mlecieho stroja sú vymeniteľné
 • Cudzie teleso zachytené v mlecej komore sa ľahko odstráni
 • Dvojsegmentové sito, výmena jednotlivých prvkov pri opotrebení
 • Výmena sít počas voľnobehu
 • Automatický systém zamykania dverí s nečinným monitorom

Štandardný rozsah dodávky

 • Pevný základný rám
 • Flexibilná spojka s ochranným krytom
 • Tlmiče vibrácií
 • Utesnenie pre výstup mlecieho stroja
  1 sada kladív namontovaných v mlecom stroji
 • 2 sady sít umiestnených na rámoch sita
 • 1 sada špeciálnych nástrojov
 • Viacvrstvový výber farby RAL 7032 (kamienkovo šedá) alebo RAL 1015 (slonovinová)

Možnosti

 • Hnací motor B3 s integrovanými snímačmi PTC
 • Systém riadenia teploty ložiska
 • Systém riadenia teploty v mlecom stroji
 • Zariadenie na rýchlu výmenu kladív
 • Podtlakový regulátor pre mleciu komoru (vákuový regulátor)

[table id=11 /]

Call back