Sušičky obilia

2

Máme širokú ponuku zariadení na sušenie obilia, ktorá umožňuje nájsť riešenie pre každý projekt. Jedná sa o vysokokvalitné sušičky pre rôzne typy zŕn s rôznou účinnosťou a percentami sušenia.

Tieto modely sú nielen najpredávanejšie v Európe, ale tiež spĺňajú prísne technické a hygienické normy schválené v západnej Európe.

Ako palivo sa môže použiť plyn, elektrická energia a motorová nafta.

Vetranie je zabezpečené axiálnymi alebo odstredivými ventilátormi s odsávačom prachu, mini odstredivým kolektorom a otočným ventilom. Súčasťou vybavenia je aj motor s tlmičom vzduchu a zberačom prachu.

Vykládku produktu možno vykonať pomocou vykladacích valcov. Čistenie vzduchu sa dá uskutočniť ešte pred jeho atmosférickým vypúšťaním.

Riadiaci panel obsahuje teplotné meradlá, senzory plnenia a vybíjania, intervalové a teplotné riadenie pri prechode produktu.

Percento sušenia závisí od typu zrna a stupňa vlhkosti. V jednom cykle môže byť vlhkosť zrna znížená v priemere o 4-6 % a pri kukurici o 10-15 %. Účinnosť: od 1 do 80 t/h.

Kvalita

Prietoková sušička sa vyrába podľa priemyselných noriem z pozinkovanej oceľovej dosky s hrúbkou 2-3 mm. Jej konštrukcia garantuje efektívne používanie, minimálne náklady na prevádzku a údržbu, ako aj jej dlhú životnosť.

1. Pec

2. Vyhrievacia strana

3. Sacia strana

4. Fúkač ventilátora

5. Zásobník

6. Sušiaca časť

7. Chladiaca časť

8. Odvzdušnenie pre reguláciu sušiacich a chladiacich častí

9. Základná časť s výpustným lievikom

 

2

Na základe Vašich potrieb

Sušička sa vyrába v 5 štandardných veľkostiach: GS, GT, GM, GL, GXL.

Počet sušiacich a chladiacich častí v stĺpci sa môže meniť, čo umožňuje prispôsobenie kapacity a zníženie obsahu vody Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcim sa sušenia a chladenia, ako aj miestnym podmienkam.

Regulácia vypúšťania umožňuje podobné nastavenie časov pretečenia.

Všetky prietokové sušičky môžu byť dodávané s priamymi alebo nepriamymi zdrojmi tepla vrátane zemného plynu a nafty, s odsávaním alebo bez odsávania prachu.

Homogénne a rovnomerné sušenie

Každá časť sušičky je vybavená množstvom vzduchových kanálov v tvare písmena V. Tieto kanály sú na jednom konci zúžené a navrhnuté tak, aby výrobok prichádzal do kontaktu len s hladkými povrchmi a tieto boli navzájom rozdelené, čím sa zabezpečí rovnomerná vzdialenosť medzi kanálmi a rovnomerné rozloženie výrobku v celom stĺpci sušičky. Vzduch sa nasáva vzduchovými kanálmi, ktoré vedú cez obilie.

Výsledkom je vytvorenie vákua, ktoré minimalizuje tepelné straty a vznik prachu. Rovnomerné prechody zrna sušičkou zaisťujú, že je každé zrno zasiahnuté zo všetkých smerov a zabezpečujú tiež homogénne sušenie.

Regulácia vypúšťania

Vysušený produkt sa vypúšťa pomocou valcov, ktoré sú poháňané motorom. Rýchlosť vyprázdňovania sa riadi z rozvádzača pomocou riadenia intervalu.

Vypúšťacie vaničky pod valcami sú vybavené pružinami, ktoré zabraňujú poškodeniu cudzím telesom. Ľahko regulované aktívne vypúšťanie zaisťuje homogénny priechod sušičkou, čo zabezpečuje úplnú kontrolu procesu sušenia.

Úplné riadenie

Proces sušenia je riadený a monitorovaný z jediného ovládacieho panelu so zabudovaným bezpečnostným vypínačom. Snímače hladiny môžu byť umiestnené v predzásobníku, aby sa zabezpečilo, že horná časť sušičky zostane počas prevádzky plná. Sušička môže byť vybavená aj snímačmi teploty.

Ovládací panel môže byť doplnený ovládaním súvisiaceho prepravného zariadenia.

Technické údaje

[table id=17 /]

Predpoklady:

Kapacita je uvedená ako vstupná kapacita pre jačmeň z 20-16 % sušený pri teplote vzduchu 85 °C. Vonkajšia teplota vzduchu 15 °C so 75 % vlhkosťou. Chladenie pri teplote 5-10 °C nad teplotou chladenia.

Obsah v danej časti:

[table id=16 /]

Všetky merania sú uvedené v mm

Call back