Reťazové dopravníky

2

Reťazové dopravníky sú vyrábané v priemyselnej verzii z pozinkovanej ocele so zinkovým náterom 275 g/m2. Zabezpečujú efektívnu prepravu obilia a múčnych výrobkov vo výrobe obilnín a krmív, v poľnohospodárskom priemysle a tiež pri preprave granulovaných výrobkov.

Reťazový dopravník

Reťazový dopravník je určený na horizontálnu dopravu zrnitých, granulovaných a/alebo jedlých produktov a používa sa v obilnom a krmivárskom priemysle, pivovaroch a iných priemyselných odvetviach.
Reťazový dopravník sa vyrába v priemyselnom prevedení, ktoré zabezpečuje efektívnu funkčnosť a dlhú životnosť.

2

Použitie

Reťazový dopravník sa vyrába v priemyselnej verzii z pozinkovanej ocele. Poskytuje efektívnu prepravu obilia a múčnych výrobkov pri výrobe obilnín a krmív, v poľnohospodárskom priemysle a tiež pri preprave granulovaných výrobkov. Rýchlosť dopravy produktu sa môže pohybovať od 0,05 m/s do 0,6 m/s.

Výkon

Reťazový dopravník je poháňaný mechanickým motorom a pohon sa prenáša prostredníctvom pružného spojenia priamo s hnacím ozubením reťazového dopravníka alebo prostredníctvom namontovaného doskového mechanizmu priamo na hnací hriadeľ. Materiál sa posúva vpred priamo cez vstupný port v kryte alebo cez bočný port a je prepravovaný reťazcom na konečný produkt.

Ak je drenážny dopravník uzavretý, prepravná doska sa používa ako spodná strana na úrovni s tvrdým spodným panelom. V prípade, že sa výstup zablokuje, napríklad pri naplnení silážnej veže, materiál sa prepraví do pohonnej stanice, kde bezpečnostný vypínač stroj zastaví. Vstupný port je voliteľný z ľubovoľnej strany dopravníka. Navyše na ňom môže byť toľko vstupných portov, koľko je len možné.

Reťazový dopravník môže byť vybavený stredne veľkým dnom a posúvačom, ktorý kontroluje kapacitu, aby mohol dávkovať konštantné množstvo suroviny. Navyše takýto systém umožňuje, aby bol materiál prepravovaný na výstup po celej dĺžke reťazového dopravníka, a to bez ohľadu na umiestnenie vstupného portu (umiestnenie vstupných portov). Navyše môže byť reťazový dopravník vybavený posuvným pohonom. Spodný základ a čističe prepravných pluhov sú pokryté špeciálnym nylonovým tesnením.

Reťazový dopravník môže byť vybavený namontovaným sacím potrubím alebo priamo namontovaným miestnym filtrom s ventilátorom.

[table id=62 /]
Výpočet výkonu

http://www.alprime.eu/images/content/formula2.gif
K = kapacita (t/h)
L = dĺžka (m)

Technické údaje

Reťazový dopravník (K40 – K600/K60S –  K100S)

[table id=63 /]

Reťazový dopravník (K60K)

[table id=64 /]

Call back